Közgyűjtemények

Magyar Nemzeti Levéltár

http://www.mol.gov.hu/
Adatbázisok
http://mnl.gov.hu/adatbazisok

Levéltári adatbázisok

http://adatbazisokonline.hu/ 

Hungaricana

A Hungaricana megrendelője és üzemeltetője az Országgyűlési Könyvtár, levéltári területen Budapest Főváros Levéltárakoordinálja  a munkálatokat, a portál kivitelezője az Arcanum Adatbázis Kft.
https://hungaricana.hu/hu/

Képcsarnok
https://hungaricana.hu/hu/adatbazisok/kepcsarnok/

Könyv- és Dokumentumtár
https://hungaricana.hu/hu/adatbazisok/kozgyujtemenyi-konyvtar/

Főbb gyűjtemények:
Múzeumi kiadványok
Magyar Távirati Irodai hírei 1920-1956 (Országos Levéltár)
Levéltári kiadványok
Levéltári iratok
Országgyűlési Könyvtár gyűjteményei
Helyi lapok, helytörténet
Evangélikus Gyűjtemények
Népszámlálási Digitális Adattár – Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára
A Magyar Külügyminisztérium kiadványai
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár
Iskolai értesítők
Középkori okmánytárak

MAPIRE – Történelmi Térképek Online
http://mapire.eu/hu/

Térképek és Építészeti Tervek
https://hungaricana.hu/hu/adatbazisok/terkepgyujtemeny/

Levéltár
https://hungaricana.hu/hu/adatbazisok/leveltar/

Budapest Időgép
https://hungaricana.hu/hu/adatbazisok/budapest-idogep/

Benne: Régi utcanév kereső
https://hungaricana.hu/hu/budapest-idogep/terkep/

Digitális könyvtárak

A középkori Magyarország digitális könyvtára

Régi, több korszakot átfogó sorozatok; korszakok szerinti oklevéltárak; őrzési hely, (gyűjtemény, proveniencia) szerinti oklevéltárak; tematikus oklevéltárak

A Magyar Országos Levéltár digitális könyvtára

Periodikák, sorozatok, egyedi kiadványok.

Közgyűjteményi Könyvtár

Benne: Magyarországi Levéltárak Kiadványai, Levéltári Közlemények, Levéltári Szemle, Népszámlálási Digitális Adattár stb.

Könyvtárak

Nemzeti gyűjtemények

Egyetemi és főiskolai könyvtárak

Szakkönyvtárak

Megyei és városi könyvtárak

Egyházi könyvtárak

Elektronikus könyvtárak

 

Reklámok