Az oldalról

f06015e8394bbf43cdc98a9c1074a6aa

Ezt az oldalt a BGSZC Budai Középiskolája 11.bb kis létszámú, de eltökélt osztálya indította el 2018 áprilisában egy öt napos projekt keretében. Azzal a szándékkal vágtunk bele, hogy kapcsolatot teremtsünk a múlttal, hogy nyolcszáz év irodalmának korszakait és “jelentős” alkotóit megidézzük interaktiv térképeken és áthagyományozzuk a jövőnek. Az egy hetes kutató- és alkotómunka vége felé nyilvánvalóvá vált, hogy erre sok-sok ember élete is kevés. Ahogyan a térképről nem lehet lejönni, ugyanúgy nem lehet kijelenteni soha, hogy munkánkat befejeztük. Az első lépést megtettük, és a magyar irodalom iránti szeretetünk erősödött általa. Mind mélységében, mind „széltében“ a végtelenségig folytatható a vállakozásunk; kiegészíthetőek és pontosíthatóak a térképeink. Bárki számára, aki érdeklődésével, szorgos kezeivel, „áldozni tudó szívvel“ részt venne a térképek szerkesztésében, bővítésében, pontosításában, közérdeklődésre számot tartó kiegészítésekkel, örömmel nyitjuk meg a felületet.Arany fal

Köszönet illeti az iskolai könyvtárunkat, a közgyűjtemények és magán gyűjtemények internetes adatbázisait.
Azt reméljük, lesznek, akik az oldalunkat – annak bármely pillanatnyi állapotában – hasznosítani tudják az ismeretszerzésben, vagy akár minden határozott szándék nélkül örömet találnak a nézegetésében.

Kaszás Erzsébet és Kriston Attila

Reklámok